7 Mart 2014 Cuma

SADECE O GÜNKÜ ANLATILACAK KONUYU ANLATMAK DEĞİL Kİ....

Aşağıdaki boşlukları dolduracağım...

Öğretmenlerin öğretme öğrenme sürecinde öğretim programları ve konu alanInı çok iyi bilme ve anlaması,

-


Öğretimi planlaması ve uygulama,

-


Öğretimin etkililiğini ve öğrenci gelişimini izleme ve değerlendirme,

-


Öğretim sürecini ve öğrenci davranışlarını yönetme,

- ( Sınıfta konuşma kızım, sakız yaaaasaaaaaaakkk,kitabın nerde?  sıranın üstünü kazıma!!!


Öğretimi öğrenci özelliklerine göre uyarlama,

- Bir sınıfta olağanüstü zekice sorular soran öğrenciler var , yan tarafındaki sınıfta  sadece facebooktaki Mert'le ilgilenen öğrenciler var...Hangi sınıfta en güzel konu anlatırım ben?


Bilişim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilme,

-


Öğretme öğrenme ortamında etkili bir iletişim sağlayabilme,

-


Bireysel ve mesleki gelişimi planlama ve gerçekleştirme,

-


Diğer öğretmenler, veliler ve okul çalışanları ile işbirliği içinde çalışabilme,

-

Etik kurallar çerçevesinde, sorumlu ve eleştirel davranabilme.

Hiç yorum yok: