3 Mayıs 2013 Cuma

ŞİRAZLI SADİ ' DEN

ŞİRAZLI SADİ'den BİR HİKAYE

Adamcağızın biri geceyi ıssız bir kırda geçirmek mecburiyetinde kalmış. Fakat yırtıcı hayvanlardan korktuğu için büyük bir ağaca çıkmış. Bakmış ağacın dibinde bir kötürüm tilki yatıyor.Bu tilki acaba ne yer ne içer diye merak etmiş.
 
Biraz sonra bakmış ki, uzaktan bir aslan geliyor,ağzında bir ceylan var.Aslan ağacın dibine gelmiş ceylanı parçalamış,yiyeceğini yemiş,çekilip gitmiş.
 
Ardından tilki sürüne sürüne ceylanın yanına varmış,artıkları yiyerek karnını doyurmuş.Ağacın üstündeki adam;
-Ya... demiş ,demek ki,kötürüm bir hayvanın bile yiyeceğini Allah ayağına gönderiyor,onu aç bırakmıyor.Öyleyse ben niye böyle çalışıp yoruluyorum.Bundan sonra bende bir köşeye çekilip bekleyeyim...
 
Böyle diyerek,yolun üzerindeki bir mağaraya çekilmiş.Bir gün,iki gün,üç gün beklemiş,gelen giden yok.Açlıktan baygın düşüp uyumuş.
 
Rüyasında kendine şöyle denildiğini işitmiş;
-Ey budala adam, ne yatıp duruyorsun,kalk.Vücudun sağlam iken bu miskinlik niye? Niçin kendini sakat tilkinin yerine koyuyorsun? Git aslan gibi ol da avının artığıyla başkaları geçinsin...

Hiç yorum yok: